Mittetulundusühingu Lapsed Õue juhatusse kuuluvad Maarja Klaas ja Katri Rannastu. Juhatuse liikmed on valitud 19.01.2017 ja igal juhatuse liikmel on õigus esindada MTÜ-d.

Kinnitame, et MTÜ Lapsed Õue järgib Vabaühenduste eetikakoodeksit: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks